Akademie

Aflaaibaar

Vakkeuses

AKADEMIE

Akademiese prestasie verseker jou toekoms daarom is Akademie die no.1 prioriteit by Middies.
MHS se wye vakkeuse en enige kombinasie van vakke gee vryheid aan individualiste ...
• 100% slaagsyfer is elke jaar ons mikpunt!
• 365 vakonderskeidings in 2010
• Middelburg Hoërskool, die No. 1 Akademiese Hoërskool in Mpumalanga in 2010!
• Middelburg Hoërskool is die No.1 Akademise Hoërskool in Nkangala en tweede in Mpumalanga in 2013!


We are a double medium school. This means English-speaking learners receive tutoring in their mother tongue, and Afrikaans-speaking learners are likewise tutored in their mother-tongue. English tutoring forms and integral part of the demographics of MHS. Our English learners excel on every terrain offered by the school, but we are proudest of their academic achievements.

Vakkeuses Gr. 10 – 12

Afrikaans Huistaal

English Home Language

Engels Eerste Addisionele Taal

Afrikaans First Additional Language

Lewensoriëntering

Life Orientation

Wiskunde

Mathematics

Wiskundige Geletterdheid

Mathematical Literacy

Visuele Kuns

Visual Art

Ontwerp

Design

Rekeningkunde

Accountancy

Besigheidstudies

Business Studies

Verbruikerstudies

Consumer Studies

Toerisme

Tourism

Geografie

Geography

Inligtingstegnologie (IT)

Information Technology (IT)

Rekenaartoepassingstegnologie (CAT)

Computer Application Technology (CAT)

Lewenswetenskappe

Life Sciences

Fisiese Wetenskappe

Physical Sciences

Landbou Bestuurspraktyk

Agricultural Management Practices

Landbou Tegnologie

Agricultural Technology

Ingenieursgrafika en –ontwerp

Engineering graphics and design

Religiestudies (8ste vak)

Religion Studies (8th subject)

Dramatiese Kunste (8ste vak)

Dramatic Arts (8th subject)