Ons skool

Skooldrag

So lyk ons skooldrag

Ons skoolkleure is oorwegend groen met geel, swart en wit. Ons dra ons skoolklere met trots.

MHS Somers kleredrag Medium
Somersdrag
Wintersdrag Medium
Wintersdrag

Seuns

Seuns: Somersdrag
(KWARTAAL 1 en 4)
 • Kakiehemp.
 • Kort kakiebroek.
 • Skooltrui- en baadjie.
 • Skool-oortrektrui.
 • Groen skoolkouse met skoolkleure (nie rugbykouse nie).
 • Swart skoolskoene met veters (geen gespe).
 • Skoolskoene moet vasgemaak wees.
 • Geen stewels nie.
 • Groen skooldas.
Seuns: Wintersdrag
(VERPLIGTEND Vanaf 1 Mei tot 31 Augustus)
 • Wit langmouhemp.
 • Grys skoollangbroek vir gr. 8 & 9 met grys of swart gordel - geen groot gespes (buckles) nie.
 • Skooldas.
 • Swart toerygskoene met veters.
 • Skooltrui- en baadjie.
 • Swart skoollangbroek (Gr. 10, 11 en 12).
 • Geen skoolsweetpak nie.
 • Skoolserp. (Geen Springbokserpe nie.)
 • Baadjies tydens saalperiodes.
 • Geen “skinny’s” of denims nie.
 • Swart kouse of groen skoolkouse.
 • Wintersdrag mag in April en September gedra word na gelang van die weer, mits dit volle win-tersdrag is.
Seuns: Hare
 • Jou haarpunte mag nie aan jou hemp se kraag raak wanneer jy regop staan nie.
 • Geen uitgesnyde vorms of paadjies mag gesny of geskeer word in die hare of tot teen die kopvel nie.
 • Jou hare mag op geen plek op jou kop langer as 5cm wees nie.
 • Jou hare mag nie aan jou ore raak wanneer dit reguit gekam word nie.
 • Jou kuif mag nie aan jou wenkbroue raak nie.
 • Jou natuurlike haarkleur moet gehandhaaf word. Jy mag wel jel of mousse gebruik om ’n moeilike haredos in toom te hou.
 • Geen toutjies- of gevlegte hare nie.
 • Geen eksotiese of onnatuurlike haarstyle word toegelaat nie.
 • Jou hare moet onder alle omstandighede netjies lyk en mag nie onnodige aandag trek nie.
 • Seuns se baard en snor moet ten alle tye glad geskeer wees.
 • Jou kantbaard moet geskeer of gesny word, nie laer as die middel van jou oor nie.
 • Jou wange moet skoon geskeer wees.

Seuns: Juwele en naels
 • Polshorlosie sonder enige versierings. (Horlosie-bandjies toelaatbaar anders as goud of silwer: skoolkleure - groen/swart/wit/geel/bruin leerbandjie.).
 • “Apple” en “Smartphone” horlosies word glad nie toegelaat tydens toetse, eksamens of enige werksopdragte nie.
 • Slegs lapelwapens/speldjies van die skool of ak-tiwiteite waarby die skool betrokke is, mag op baadjielapelle gedra word.
 • Geen hangertjies of armbande mag gedra word nie.
 • Een MIDDIE-bandjie en een MIDDIE-skakelbandjie word om gewrig toegelaat.
 • Geen tongringe of juwele wat “piercings” vereis, word toegelaat nie.
 • Geen tatoeëring mag by skool- of sportdrag sigbaar wees nie.
 • Naels moet ten alle netjies en skoon wees. Seuns mag gevra word om onmiddellik hulle naels te knip.

Boys

 • Boys: Summer Uniform
 • (TERM 1 and 4)
 • Khaki shirt.
 • Khaki shorts.
 • School jersey and blazer.
 • School sleeveless pull-over.
 • Green school socks (no rugby socks).
 • SHOES: Black lace-ups (no buckles).
 • Shoes must be tied.
 • No boots.
 • School tie.
Boys: Winter Uniform
(COMPULSORY from 1 May to 31 August)
 • White long-sleeved shirt
 • Gr 8 & 9 grey long school pants with grey or black belt - no big buckles.
 • School tie
 • Black lace-up shoes
 • School jersey, sleeveless pull-over and blazer
 • Gr 10, 11 & 12: black long school trousers
 • Only school scarves allowed. (No Springbok scarves.)
 • Blazers during assembly in the hall
 • No skinny jeans or denims allowed.
 • Black socks or green school socks
 • Winter uniform may be worn in April and September depending on the weather, as long as it is complete winter uniform.
Boys: Hair
 • The bottom edge of your hair may not touch your shirt’s collar when you are standing in an upright position.
 • No paths or patterns may be cut or shaven into your hair or onto the scalp.
 • Your hair may not be longer than 5cm all over your head.
 • Your hair may not touch your ears when combed straight down.
 • Your fringe may not touch your eyebrows.
 • Your natural hair colour must be maintained. You may, however, use gel or mousse to control an unruly head of hair.
 • No dreadlocks or plaited hair will be tolerated.
 • No “exotic” or “unnatural” hairstyles are allowed.
 • Your hair must look neat and presentable under all circumstances and may not be conspicuous in any manner whatsoever.
 • Boys’ beards and moustaches must be clean-shaven at all times.
 • Your sideburns must be shaven or cut in line with your ear canal.
 • Your cheeks must be shaved.
Boys: Jewellery and nails
 • Wristwatch without any ornamentation. (Watch straps permissible other than gold/silver: school colours: green / black / white / yellow / brown leather band).
 • “Apple” and “Smartphone” watches are not allowed under any circumstances, during tests, exams or any assignments.
 • Only lapel badges/pins of the school or school-related activities are allowed to be worn on blazer lapels.
 • No necklaces or bracelets are allowed.
 • One MIDDIE wristband and one MIDDIE Link Band are allowed.
 • No tongue rings or jewellery requiring “piercings” is allowed. No earrings allowed.
 • No tattoos may be visible when wearing uniform or sportswear.
 • Nails must be clean and tidy at all times. Boys may be asked to cut their nails immediately.

Dogters

Dogters: Somersdrag
(KWARTAAL 1 en 4)
 • Groen romp (die lengte van die dogters se romp moet 10cm vanaf grond wees wanneer hul op knieë staan).
 • Wit kortmouhemp met wapen op sak.
 • Onderklere moet aanpas by kleurskakering van klere.
 • Swart skoolskoene met bandjie oor die voet of skoolskoene met veters.
 • Skoolskoene moet vasgemaak wees.
 • Kort wit sokkies (omgevou).
 • Skool oortrektrui.
 • Skooltrui- en baadjie indien nodig.
 • Kort “ski-pants” mag gedra word, maar moet skoolkleure (swart of groen) wees en mag nie onder jou skoolklere uitsteek nie.
Dogters: Wintersdrag
(VERPLIGTEND Vanaf 1 Mei tot 31 Augustus)
 • Groen romp (dieselfde as somersdrag) of swart skoollangbroek soos voorgeskryf vir meisies. Beskikbaar by School Zone. (Geen stywe broeke, “skinny’s” of denims nie.).
 • Wit langmouhemp.
 • Onderklere moet aanpas by kleurskakering van klere.
 • Skooldas.
 • Skool oortrektrui.
 • Skooltrui- en baadjie as dit koud is.
 • Swart broekiekouse.
 • Swart kouse by swart broeke.
 • Skoene soos vir somersdrag.
 • Skoolsweetpak en sportdrag is nie skooldrag nie.
 • Slegs skoolserpe. (Springbokserpe word nie toegelaat nie.)
 • Wintersdrag mag in April en September gedra word na gelang van die weer, mits dit volle wintersdrag is.
Dogters: Hare
 • Jou haarstyl mag nie meer as 7cm van jou kopvel weg staan nie.
 • Lang hare moet vasgebind of gevleg wees. Geen los slierte word toegelaat nie.
 • Langer “braids” moet vasgebind word met geen krale of versierings in die hare nie.
 • Groen, wit, swart of geel haarlinte.
 • Bruin of swart knippies (geen blink knippies nie).
 • Wit, swart of groen haarbande. Geen kant of lint haarbande word toegelaat nie. Geen “buffs” nie. Kopbande moet ‘n doel hê.
 • Kuiwe mag nie oor die wenkbroue hang, of oor die gesig val nie.
 • Lang kuiwe moet vasgesteek word.
 • Hare mag nie aan die een kant kort geskeer en aan die ander kant lank gedra word nie.
 • Hare moet deeglik gekam en geborsel wees.
 • Jou natuurlike haarkleur moet gehandhaaf word.
 • Geen eksotiese of onnatuurlike style word toegelaat nie.
 • Jou hare moet ten alle tye netjies lyk en mag nie onnodige aandag trek nie.
 • Stertjies in die nek word nie toegelaat nie.
 • Haarverlengings moet ten alle tye natuurlik lyk.
Dogters: Juwele, naels en grimering
Slegs die volgende juwele is toelaatbaar:
 • Horlosie sonder enige versierings. Horlosiebandjies toegelaat: goud, silwer, skoolkleure (groen, swart, wit, geel of bruin leerbandjie).
 • “Apple” en “Smartphone” horlosies word glad nie toegelaat tydens toetse, eksamens of enige werksopdragte nie.
 • Slegs lapelwapens/speldjies van die skool of aktiwiteite waarby die skool betrokke is, mag op baadjielapelle gedra word.
 • Geen hangertjies of armbande mag gedra word nie.
 • Een MIDDIE bandjie en een MIDDIE skakelbandjie word om gewrig toegelaat.
 • Oorringetjies met ’n maksimum deursnit van die nuwe 10c-stuk (nie groter as 16mm nie) met ’n dikte van 2mm (slegs goud of silwer) - geen ontwerpe op die ringetjie nie.
 • Slegs een paar goue, silwer of wit pêrel oorknoppies (“studs”) waarvan die deursnee 6mm is. Dit moet in die onderste gaatjie (indien daar meer as een is) gedra word.
 • Slegs een paar Middie-oorbelle met skoolwapen mag gedra word. Gr. 8-11 dra wit oorbelle en gr. 12 dra swart. Oorbelle is beskikbaar by die bemarkingskantoor.
 • Geen oorbelle met balletjies aan agterkant van oor nie.
 • Oorbelle mag nie met pleisters toegeplak word nie.
 • Slegs een seëlring word toegelaat.
 • Geen tongringe of juwele wat addisionele “piercings” (behalwe oorringetjies) vereis, word toegelaat nie.
 • Naels mag nie oor die vingerpunte steek nie.
 • Dogters mag gevra word om onmiddellik hulle naels te knip.
 • Geen opgeboude of aangeplakte naels word toegelaat nie.
 • Naellak mag nie by skooldrag gebruik word nie. Slegs deurskynende naellak mag aangewend word.
 • Geen grimering of vals oogwimpers word toegelaat nie.
 • Geen tatoeëring mag by skool- of sportdrag sigbaar wees nie.
 • Geen permanente grimering word toegelaat nie.

Girls

Girls: Summer Uniform
(TERM 1 and 4)
 • Green skirt (Length of girls’ skirts must be 10cm from the ground when standing on the knees).
 • White short-sleeved shirt with school badge on pocket.
 • Girls’ undergarments should match the colour of attire.
 • Black school shoes with a single strap over foot.
 • Shoes must be tied.
 • White socks (folded down).
 • School sleeveless pull-over
 • School jersey and/or blazer when neccessary.
 • Short ski-pants may be worn but must be school colors (black or green) and may not be visible at any time.
Girls: Winter Uniform
(COMPULSORY from 1 May to 31 August)

 • Green skirt (the same skirt as summer uniform) or black long school pants (not “skin tight” pants, skinny jeans or denims). Available at School Zone.
 • Long-sleeved white shirt.
 • Girls’ undergarments should match the colour of attire.
 • School tie.
 • School sleeveless pull-over.
 • School jersey or blazer.
 • Black stockings or school socks.
 • Black shoes with a single strap/lace-ups.
 • Tracksuits and sportswear are not school uniform.
 • Only school scarves allowed. No Springbok scarves.
 • Winter uniform may be worn in April and September depending on the weather, as long as it is complete winter uniform.
Girls: Hair
 • Your hair may not be more than 7cm from your scalp.
 • Long hair must be tied or plaited. No loose strands will be tolerated.
 • Longer “braids” must be tied with no beads or decorations in the hair.
 • Green, white, black or yellow ribbons are acceptable.
 • Brown or black hairpins (no shiny hairpins).
 • White, black or green hairbands. No lace or ribbon hairbands or buffs allowed. Hairbands must have a purpose.
 • Fringes may not hang over the eyebrows, or fall over the face.
 • Long fringes must be pinned back.
 • Hair may not be short and shaven on one side and left long on the other side.
 • Hair must be thoroughly combed and brushed.
 • Your natural hair colour must be maintained.
 • No exotic or unnatural hairstyles are allowed.
 • Your hair must look neat and presentable under all circumstances and may not be conspicuous in any manner whatsoever.
 • No strings in the neck are allowed.
 • Hair extensions must look natural in all instances.
Girls: Jewellery, make-up and nails
Only the following jewellery is permissible:
 • Wristwatch without any ornamentation. (Watch straps permissible other than gold/silver: school colours: green / black / white / yellow / brown leather band)
 • “Apple” and “Smartphone” watches are not allowed under any circumstances, during tests, exams or any assignments.
 • Only lapel badges/pins of the school or school-related activities are allowed to be worn on blazer lapels.
 • No necklaces or bracelets are allowed.
 • One MIDDIE wristband and one MIDDIE Link Band are allowed.
 • Earrings with a maximum diameter of the new 10c piece (not larger than 16mm) and 2mm thick (gold or silver only) - no designs on the earring.
 • Just one pair of gold, silver or white pearl ear studs with a diameter of 6mm. It must be worn in the bottom piercing (if there are more than one in the earlobe).
 • Just one pair Middie-earrings with school badge may be worn. Gr. 8-11 wear white earrings and gr. 12 wear black earrings. Earrings available at the marketing office.
 • No earrings with spheres behind the earlobe.
 • Earrings may not be covered up with plasters.
 • Only one signet ring is allowed.
 • No tongue rings or jewellery requiring additional piercings (earrings excepted) is allowed.
 • Nails may not be longer than the fingertips.
 • Girls may be asked to cut their nails immediately.
 • No built-up or false nails.
 • Nail polish may not be worn on nails with school uniform. Only clear nail polish may be worn.
 • No make-up or false eye lashes are allowed.
 • No tattoos may be visible when Middie school uniform or sportswear is worn.
 • No permanent make-up is allowed.

Siwwiedae / Civvy days

Siwwiedae (dra van siviele klere i.p.v. skooluniform)

 • Siwwiedae is ’n voorreg.  
 • Jou voorkoms en kleredrag op siwwiedae mag nie ontblotend, uitlokkend of uitspattig wees nie.
 • Skoolreëls t.o.v. hare, naels, grimering en juwele geld steeds op siwwiedae.
 • Op siwwiedae dra Graad 8’s Middiedrag met ‘n opwarmingstrui/-bostuk as dit koud is.

CIVVY DAYS (when we wear civilian clothes instead of school uniform)

 • Civvy days are a privilege.
 • Your appearance and clothing on civvy days may not be revealing, provocative or conspicuous.
 • School rules pertaining to hair, nails, make-up and jewellery are still applicable on civvy days.
 • On civvy days Grade 8s wear Middie clothes with a warmup top if it is cold.

Leerlingraad

 • Streepmuisbaadjie met spesiale drag soos gereël deur leerlingraadvoogde
 • Swart skoen vir dogters soos gereël deur leerlingraadvoogde

Koop asseblief skoolklere slegs by goedgekeurde handelaars aan, aangesien daar afwykings in kleure kan voorkom.

Middiedrag en sportdrag

Middiedrag en sportdrag

 • Ons is trots op die informele Middiehempie en Middiekortbroek wat leerlinge per geleentheid kan aantrek, met oefening, as ondersteuners by sportgeleenthede of as ‘n skoolgroep uitstappies onderneem.
 • Middiehemp, Middiebroek, Sporttekkies / Tomy-tekkies en kouse

MIDDIE-GREENS & SPORTSWEAR:

 • We are very proud of our informal “Middie shirt and shorts” which learners may wear when attending sporting events and specified occasions or when going on a school outing.
 • Middie shirt, Middie shorts, Sport shoes / Tomy shoes and socks

Graad 8 Beffies

Graad 8 Beffies

 • Graad 8 beffies word tydens die verpligte Graad 8 kamp uitgedeel. Graad 8’s dra beffies bo-oor skoolklere na alle skoolaktiwiteite tot met hulle ontheffing in Augustus. Beffie moet ten alle tye netjies vertoon en mag nie bekrap word nie.

Grade 8 Bib

 • This bib will be handed out at a special event during the grade 8 camp. Please wear the bib at all school activities until the end of August.

School Zone

013 243 3241
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Waar ons besoeke aan ander skole bring, gaan ons altyd in voorgeskrewe skooldrag.