Ons skool

Rotsvas sedert 1918

Geskiedenis

Geskiedenis van Middelburg Hoërskool

Geskiedenis van Middelburg Hoërskool 

Middelburg Hoërskool is op 10 April 1918 gestig, die hoof is bygestaan deur sewe personeelede en die leerlingtal was 120.  

Tóé al het die vraag ontstaan oor wat die “gees en rigting” van die nuwe skool sou wees. Die hoof en personeel het besluit om dié skool ’n kweekplek van ‘n ruim Suid-Afrikaanse gees te maak met inagneming van die “eienaardige behoeftes van die land”.  Vandag , na amper 100 jaar kan ons steeds beaam dat dit steeds ’n doelstelling is om onderrig aan alle leerlinge, sonder aansien van persoon, ras of taal, te voorsien. Die primêre strewe is steeds nie slegs eksamenresultate nie, maar wel elke kind se voorbereiding vir sy latere lewe.

Middelburg Hoërskool se eerste hoof was mnr. Carl August Winter.   Vir die tien jaar wat hy verbonde was aan MHS het hy deurgaans geglo dat daar ’n groot toekoms op die skool wag.  Met die skool se inwyding in 1918 het hy in sy toespraak die skool vergelyk met ’n hondjie met ’n stomp stertjie en die hoop uitgespreek dat beide hond en stert vinnig sal groei.  Mnr. Winter was ’n veelsydige en toegewyde boumeester en die eerste om sooie te spit en die fondament te lê vir die nuwe dubbelmedium sekondêre skool.

MHS het deur tydperke van depressiejare en selfs oorlogsgeweld steeds gegroei. In die skooljoernaal van 8 Mei 1945 is die volgende vermeld:   “Gister na skool het ons  verneem dat die oorlog in Europa beëindig is.  Die hoof het toe na ’n kort dankdiens die kinders na huis gestuur.”  Nieteenstaande die moeilike sosiaal-maatskaplike toestande van daardie jare, het MHS groei en vooruitgang getoon. 

Dr. Blignaut wat hoof was vanaf 1947-1953 het die volgende boodskap aan die skoolgemeenskap gerig in die jaarblad van 1948: “Om van enige skool ’n hoof te word, is ’n groot voorreg, maar om van ’n ou skool soos dié in Middelburg, geleë in een van die oudste dorpe in Transvaal, hoof te word, is sommer ’n buitengewone voorreg.

Jou verantwoordelikheid is besonder groot, want dis ‘n skool met ‘n historiese verlede. As gevolg van die oudleerlinge wat hierdie skool deur die jare en jare verlaat het, het jy kontakte dwarsoor die hele Unie en selfs daarbuite tot in die verre oorsese lande.  Keer op keer ontmoet jy gesiene figure wat hul hoërskoolloopbaan  hier deurloop het.  Die belangstelling en die navrae, direk en indirek, is baie wyd. Maar dis ’n inspirasie en jy voel dis jou eerste plig om die allerbeste te probeer lewer.”
 
 

100 jaar van geloof en plig

MHS landscape with foiling Medium

Die trotse eeufees-hoofleiers van 2018. Voor: Vickus Smit (onderhoofleier kultuur), Zannenlee Venter (onderhoofleier sport), Engela Volschenk (onderhoofleier akademie), Kyle Hambidge (onderhoofleier akademie) en Alexa du Toit (onderhoofleier kultuur). Agter: Coenraad Visser (onderhoofleier sport), Lara de Villiers (hoofmeisie) en Neil Scott (hoofseun).

Deur Greta Kurpershoek
Op 10 April 1918 word Hoërskool Middelburg gestig. Vir die daaropvolgende 100 jaar berei MHS leerders voor op hulle lewe in die volwasse wêreld. In die honderdste bestaansjaar van die skool, 2018, kan daar nie net teruggekyk word na ‘n besondere Eeufeesjaar nie, maar na ‘n eeu wat gebou is op vyf kernelemente.
Op 3 Augustus 1921 is die destydse hoërskoolgebou (nou bekend as die A-blok) in gebruik geneem. Die figuurlike fondament en die eerste kernelement van die skool was en is nog steeds die waardes wat deur die skool onderrig word. Dit word verwoord deur die leuse ‘Fide et Officio’ wat ‘Deur Geloof en Plig’ beteken. Middies word opgevoed in ’n Christelike omgewing en word gelei om daagliks hulle plig teenoor hulself, hulle skool en hulle God na te kom. Middie-dissipline is daarom nie ’n stel reëls wat gevolg word nie, maar tieners wat begelei word deurdat hulle behoort, sodat hulle verantwoordelik self oor hulle lewens kan besluit totdat hulle die lewe bemeester het en dan mekaar kan bedien. Hierdie waardes word opgesom deur die skool se erekode wat deur die leerlingraad van 1952 opgestel is en vandag nog gebruik word.
Middies kan herken word aan die kenmerkende groen, en in kombinasie geel en swart, kleure. Die besondere tradisies en simbole van die skool is die tweede kernelement wat die trots van elke Middie is. Of jy ’n mini-muisbeffie, ’n tweedespan rugbytrui of die streepmuisbaadjie van die leerlingraad dra, kan jy weet dat waar jy gaan, jy die skool verteenwoordig. So is daar ook die skool se wapen: ’n fort met twee kruise bo die ingang en ’n geopende boek vooraan, wat die wese van die skool raakvat en deur die skoolleuse verwoord word. En wie kry nie hoendervleis met die ‘skool van daad’ wanneer die skoollied gesing word nie?
Die volgende kernelement waarop Middies voortbou, is balans en geleenthede. MHS fokus naamlik op akademie, sport en kultuur. Voormalige hoof, mnr. George Claassen, skryf die volgende in die 75ste bestaansjaar se gedenkblad: “Hier (by MHS) loop akademiese vordering en karakterbou, sportprestasies en gedrag, beskaafdheid en gesonde oordeel hand aan hand.” As opvoedingsinstansie bied MHS deur die jare heen ’n groot verskeidenheid vakke aan. Keer op keer kom prestasies, soos die verkryging van ’n 100%-slaagsyfer vir 6 jaar agtereenvolgend (soos in die jare met mnr. O.P.J. Nel as hoof) na vore. Op die sportterrein is daar ‘n diversiteit van opsies, waaronder rugby die eerste was wat al in 1912 in Middelburg ontstaan het. Ook op die kultuurtydlyn word menigte geleenthede gebied. Met die skool se halfeeu-feesvieringe in 1968 was die blyspel Jakarandatyd ongetwyfeld ‘n hoogtepunt. Vyftig jaar later is die blyspel Die Eeufeesraaisel ook ‘n hoogtepunt op die skool se feeskalender.
Die uiteindelike doel van Hoërskool Middelburg is om jong, vaardige volwassenes die wêreld in te stuur. Daarom is die menswees van elke kind die vierde kernelement. As Middies werk, werk hulle hard, maar wanneer hul speel, speel hulle nog harder! Want na baie jare is dit nie die ure agter die boeke nie, maar aande saam met jou vriende, soos met die tradisionele matriekafskeid, wat jy onthou. Een van hierdie tipe herrineringe van die afgelope jaar is die geleentheid waar MHS as deel van die eeufeesvieringe verfilm is vir Kyknet se Skole Top 10-program. Laastens het Middies ook unieke legendes, soos Japie, wat elkeen aanmoedig om in sy spoor te trap en om sy/haar alles te gee.
Die belangrikste van alles is dat Middelburg Hoërskool een groot familie is. Die term, Middie-familie, beskryf naamlik hoe ouers, onderwysers, oudleerlinge en leerders almal deel is van die groen massa. Middies se arms is oop vir enigeen. Dit word geïllustreer deur die feit dat Middies vanaf sy onstaan ’n dubbelmediumskool is. Koshuise Excelda, Denne en Voorspoed is vir leerders soos ’n tweede huis. Tradisie wat eie aan die Middie-familie is, is gereelde reünies asook die jaarlikse ouerbraaie wat sedert 1989 ’n vaste instelling is. Daarom is die volgende sêding só waar: “Eens ’n Middie, altyd ’n Middie!”
Middelburg Hoërskool bestaan nou al vir 100 jaar. Dus is daar al vir 1200 maande waardes aan elke leerling oorgedra. Vir 5 200 weke dra elke Middie die simbole met trots. Vir 36 400 dae verdeel Middies gebalanseerd hulle tyd tussen akademie, sport en kultuur. Vir 873 600 ure is pret en die ontwikkeling van die menswees van die leerlinge deel van die Middie-som. Ja, na 52 416 000 minute word die Middie-familie steeds uitgebrei. Middelburg Hoërskool sien uit na die volgende 314 496 000 sekondes waar Middies nog hoër hoogtes gaan bereik.
MHS gedenk die afgelope 100 jaar van geloof en plig. Met dankbaarheid word daar gedink aan die besondere skool waaraan die leerders deel kan hê. Nou is daar net een rigting waarin Hoërskool Middelburg kan gaan: vorentoe, vir die volgende 100 jaar van geloof en plig!

Erekode / Code of Honour

Die Leerlingraad van 1952 stel die Erekode van MHS op:As leerling van die Middelburg Hoërskool streef ek na:
1.      My skool se eer deur trou te wees aan sy tradisie, sy ideale, sy leuse en sy kleure.
2.      Pligsgetrouheid
3.      Eerbare gedrag in en buite die skool.
4.      Eerlikheid in al my verhoudings.
5.      Hoflikheid en erkentlikheid teenoor meerderes, gelykes en minderes.
6.      Blymoedige diensvaardigheid by alle geleenthede.
7.      Ware sportmangees teenoor maats en opponente, by werk en by ontspanning.

Code of Honour  (soos in Jaarboek van 1918 – 1993)As pupil of the Middelburg High School I strive to uphold:-
1.      The honour of my school by loyalty to its tradition, to its ideals, its motto and its colours.
2.      A true sense of duty in all matters.
3.      Honourable conduct in school and in public.
4.      Honesty in all my associations.
5.      Courtesy and gratitude towards superiors, equals and inferiors.
6.      Selfless service at all times.
7.      True sportsmanship towards companions and opponents , in work and play.

MHS Vlaglied

In die jaarboek van 1926 is die volgende lied gepubliseer as die MHS Vlaglied, maar wie die komponis of skrywer van die lied is, is nie aangedui nie.
 
MHS Vlaglied

Simbool van ons vryheid
Simbool van ons krag
Simbool van oorwinning
Is die MHS vlag!
Klein-swart is die stryd
Groot-groen is die hoop.
Die goud vir bekroning
Na die stryd het verloop.
Die boek staan vir kennis
Vir moed die kasteel.
“Fide et officio”,
En die vlag is geheel.
 
 

Die leuse

Die leuse:

Volgens die woorde van die skoollied is die leuse van die skool “Fide et officio”.  Die leuse beeld die simboliek van die skoolwapen uit: die kruise simboliseer GELOOF en die oop boek simboliseer die PLIG om kennis te versamel.